Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka świąteczna”

Zapraszamy wszystkie dzieci z Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim (obu naszych lokalizacji) do udziału w naszym konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

  1. Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu jest Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Organizatorzy:

– mgr Natalia Balak

– mgr Monika Dziurdź

– mgr Dorota Wilk  1. Cele konkursu:

rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,

rozwijanie wrażliwości estetycznej,

stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

kultywowanie tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych,

umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.  1. Harmonogram konkursu

30.11.2020r. – rozpoczęcie konkursu oraz początek przyjmowania prac konkursowych;

15.12.2020r. – zakończenie przyjmowania prac konkursowych;

17.12.2020r. – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie upominków i dyplomów, zaprezentowanie prac na stronie internetowej przedszkola.  1. Uczestnictwo w konkursie

W Konkursie może wziąć udział dziecko uczęszczające do Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez dziecko we współpracy z rodzicem kartki świątecznej dowolną techniką, o wielkości max A4.

Każdy uczestnik konkursu może oddać dowolną ilość prac.

Do każdej pracy powinna być dołączona informacja o jej autorze (imię i nazwisko autora pracy, grupa wiekowa, nr przedszkola)

Prace należy składać do sekretariatu (przekazując przez obsługę, w związku z zakazem wejść do Przedszkola), w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na Kartkę Świąteczną”)  1. Ocena prac

Prace zostaną ocenione w zakresie:

a) zgodności z tematem,

b) walorów estetycznych,

c) pomysłowości i oryginalności formy,

d) estetyki wykonania,  1. Rozstrzygnięcie konkursu

Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej przedszkola.

17.12.2020r. nastąpi oficjalne wręczenie drobnych upominków i dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu.

Prace konkursowe pozostają własnością organizatora konkursu i zostaną rozesłane do instytucji i osób współpracujących z przedszkolem.  1. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii prac i prac do celów wzmacniania współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 Zgadzając się z warunkami regulaminu każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w związku z organizowanym konkursem.

W trakcie trwania konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem przedszkole@nowogrodbobrz.pl.

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka świąteczna”
Przewiń na górę