Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Programy realizowane w roku szkolnym 2021/2022

  • Program wychowania przedszkolnego pt. „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”, autor Jolanta Wasilewska, Warszawa 2019, WSiP.
  • Program wspomagania MGPS w Nowogrodzie Bobrzańskim w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy „Kompetentny Przedszkolak” – program wewnętrzny opracowany przez zespół nauczycieli MGPS w 2021r.
  • Program adaptacji dziecka do przedszkola pt.: „Idę do przedszkola!!!” – program wewnętrzny opracowany przez zespół nauczycieli MGPS na rok 2021/22
Przewiń na górę