Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

UWAGA!!! REKRUTACJA!!!

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że od 06.02.2023 r. rozpoczyna się w obu naszych przedszkolach proces rekrutacji dzieci na kolejny rok szkolny tj. 2023/2024.

Formularz wniosku wraz ze wzorami oświadczeń można pobierać:

  • ze strony internetowej przedszkola poniżej,
  • bądź bezpośrednio w siedzibie przedszkola w sekretariacie na ul. Szkolnej 6.

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie przedszkola na ul Szkolnej 6 w terminie

– od 06.02.2023 do 03.03.2023 r.

O przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Poniżej zamieszczamy terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, zgodny z Zarządzeniem nr 13/2023 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 24 stycznia 2023r.

Zarządzenie nr 13 2023 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 24 stycznia 2023 r.- link

 

Dokumenty dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną:

1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola – link,

2. Oświadczenie – link,

3. Oświadczenie wzór nr 1 – link,

4. Oświadczenie wzór nr 2 – link,

5. Klauzula informacyjna wniosek o przyjęcie do przedszkola – link,

 

Dokumenty dla dzieci kontynuujących edukację przedszkolną:

1. Deklaracja kontynuacji – link,

2. Oświadczenie – link.

 

UWAGA!!! REKRUTACJA!!!
Przewiń na górę