Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Nowy rok szkolny – najważniejsze informacje

mask
Szanowni Państwo,
Bardzo cieszymy się na spotkanie z Państwem i Waszymi dziećmi.
Jak wiecie nadal musimy działać w reżimie sanitarnym. Na dyrektorze przedszkola spoczywa obowiązek ustalenia zasad pobytu dzieci w przedszkolu, reguł pracy nauczycieli i obsługi oraz obecności rodziców.
Przypominamy zatem najważniejsze zasady i doprecyzujemy niektóre decyzje:
– Od 1 września obowiązuje zaktualizowana procedura wprowadzenia szczegółowych zasad BHP na czas pracy MGPS w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 – dostępna do wglądu przy wejściu do każdego z przedszkoli
– nadal rodzice i opiekunowie, ani osoby postronne nie powinny wchodzić poza strefę wyznaczoną przy wejściach i specjalnie oznakowaną (wyjątek stanowią rodzice dzieci najmłodszych i przez krótki czas dzieci 4-letnich czy nowych w naszym przedszkolu) – w celu przywołania obsługi prosimy korzystać z dzwonków zamontowanych w tych strefach,
– w okresie adaptacji (przez okres kilku pierwszych tygodni) zgodę na wejście mają tylko rodzice dzieci z grup I – najmłodszych. Rodzice mogą po zmierzeniu temperatury dziecku wejść z nim do szatni i następnie odprowadzić dziecko do drzwi sali. Nie wolno Państwu wchodzić do sali.
– Rodzice dzieci z grup II, które w zeszłym roku przechodziły adaptację i po tak długiej przerwie będą przechodziły ją prawdopodobnie nadal, również mogą wejść do szatni (tylko jeśli dziecko płacze i nie chce rozstawać się z rodzicem przy drzwiach (wiemy, że dla dzieci, które uczęszczały do przedszkola od maja nie stanowi to już problemu) – zgoda na wejścia rodziców z grup II będzie jednak obowiązywała krócej i obserwując sytuację dyrektor może ją skrócić informując o tym Państwa wcześniej. To samo dotyczy zupełnie nowych dzieci starszych przyjętych od września do przedszkola, ale tu zgoda będzie obowiązywała tylko kilka dni.
– Wszystkich Rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkola obowiązuje maseczka, a w strefie wejścia może w jednym czasie obowiązywać nie więcej niż 2 rodziców, pozostałych prosimy o oczekiwanie w kolejce poza przedszkolem z zachowaniem odstępów min. 1,5m.
– Przypominamy, że na wejściu dzieciom mierzona będzie temperatura ciała i jak Państwo wiecie gorączka lub stan podgorączkowy wykluczy możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola (za stan podgorączkowy uznawana jest temperatura powyżej 37 stopni – czyli już temperatura 37,1 stopnia C będzie traktowana jako stan podgorączkowy). Dzieci z katarem, kaszlem, wysypką również nie będą przyjmowane do przedszkola.
– Jeśli w ciągu dnia zaobserwujemy objawy świadczące o chorobie dziecko będzie izolowane od grupy i pod opieką Pani woźnej będzie oczekiwało na rodzica, który będzie proszony o jak najszybsze odebranie dziecka z przedszkola i konsultację lekarską. Pamiętajcie też Państwo, że jeśli zabierzecie z przedszkola dziecko z objawami choroby to musicie minimum 3 dni przetrzymać je w domu, by była pewność, że wróci do przedszkola zdrowe i nie będzie zagrażało pozostałym dzieciom.
– Dzieci korzystające z dowozów szkolnym muszą przez Rodziców zostać wyposażone w maseczkę na czas podróży do przedszkola.
My ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, by przedszkole było miejscem bezpiecznym i higienicznym i ufamy, że dzieci z radością wrócą do rówieśników i swoich wychowawców.
O zebraniach w grupach poinformują Państwa Wychowawcy, oni też przekażą informacje dotyczące wytycznych dotyczących organizacji
zebrań z rodzicami.
Bardzo Państwa proszę o zrozumienie i wyrozumiałość w sytuacji przedłużających się procedur. To nie z winy Pracowników przedszkola mogą tworzyć się kolejki przed przedszkolem, zwłaszcza rano. Proszę wziąć to pod uwagę spiesząc się do pracy i wyjść kilka minut szybciej.
W razie potrzeby proszę o kontakt.
dr Agnieszka Olczak
Dyrektor Przedszkola
 
temperatura
Nowy rok szkolny – najważniejsze informacje
Przewiń na górę