Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim

Podpisanie porozumienia

W dniu 15 kwietnia 2019 roku nasze Przedszkole podpisało porozumienie o współpracy z Wydziałem Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Staliśmy się tym samym partnerem i strategicznym interesariuszem zewnętrznym dla kształcenia realizowanego przez Wydział, dla kierunków Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Dzięki porozumieniu możliwa będzie realizacja wspólnych projektów, wymiana doświadczeń i udział w badaniach naukowych, realizacja praktyk przyszłych nauczycieli, organizacja i udział w  szkoleniach, konferencjach i wiele innych cennych rozwojowo dla naszego Przedszkola przedsięwzięć. Dzięki współpracy możliwe będzie podnoszenie kompetencji naszej Kadry oraz organizowanie działań dydaktyczno-wychowawczych na wyższym poziomie z korzyścią dla całej naszej wspólnoty przedszkolnej.

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim
Przewiń na górę