Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

UWAGA!!! REKRUTACJA!!!

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że od 07.02.2022 r. rozpoczyna się w obu naszych przedszkolach proces rekrutacji dzieci na kolejny rok szkolny tj. 2022/2023.

Formularz wniosku wraz ze wzorami oświadczeń można pobierać:

  • ze strony internetowej przedszkola – link ,
  • lub ze strony Urzędu Miasta – link,
  • ze strony bip MGPS – link,
  • bądź bezpośrednio w sekretariacie na ul. Szkolnej 6, przy zachowaniu obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie przedszkola na ul Szkolnej 6 w terminie

– od 07.02.2022 do 04.03.2022r.

O przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Poniżej zamieszczamy terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, zgodny z Zarządzeniem nr 6/2022 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 20 stycznia 2022r.

1. Zarządzenie nr 6 2022 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 20 stycznia 2022 r.[1506]

 

Dokumenty dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną:

4. Wniosek o przyjęcie do przedszkola[1509]

6. Klauzula informacyjna wniosek o przyjęcie do przedszkola[1511]

7.oświadczenie

8. Oświadczenie wzór nr 1[1513]

9. Oświadczenie wzór nr 2[1514]

 

Dokumenty dla dzieci kontynuujących edukację przedszkolną:

 

UWAGA!!! REKRUTACJA!!!
Przewiń na górę