Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

KONKURS PLASTYCZNY

plakat

Serdecznie zapraszamy dzieci z naszego Przedszkola do udziału

w konkursie plastycznym pt. „Bajki, baśnie, legendy”

plakat

Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego

Serdecznie zapraszamy dzieci z naszego Przedszkola do udziału

w konkursie plastycznym pt. „ Bajki, baśnie, legendy”

Organizatorem wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego jest Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

I. Cele konkursu:

-rozwijanie czytelniczych zainteresowań dzieci

-promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego

– doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej.

II. Zasady konkursu:

1. Składanie prac: od 26.04.21 do 17.05.21

2. Podsumowanie konkursu: 21.05.21

3. Uczestnicy: dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

4. Prace składamy wychowawcom grup lub p. Marzannie Simińskiej, lub p. Magdalenie Tośko

3. Wymagania techniczne:

a. Samodzielna twórczość plastyczna dziecka,

b. Technika dowolna,

c. Format pracy: A4 płaski lub przestrzenny

4. Metryczka:

Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę z tyłu pracy zawierającą:

-imię i nazwisko dziecka,

-wiek dziecka ,

-grupa do której uczęszcza dziecko.

5. Kryteria oceny:

– zgodność z tematem,

– oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość,

– estetyka i staranność wykonania.

6. Komisja konkursowa: Prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, wybraną spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola.

7. Nagrody: W konkursie przewidziano nagrody dla wszystkich uczestników konkursu.

9.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21.05.21, a rozdanie nagród oraz zorganizowanie wystawy do 28.05.21 .

10. Uwagi końcowe:

Prace pozostają do dyspozycji organizatorów. Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej przedszkola. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają mgr Marzanna Simińska, mgr Magdalena Tośko.

KONKURS PLASTYCZNY
Przewiń na górę