Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Od poniedziałku wznawiamy pracę

Szanowni Państwo!
Jak wiecie w poniedziałek otwieramy przedszkole na szczególnych zasadach. Na razie przedszkole będzie dostępne tylko dla dzieci tych rodziców, którzy ze względu na konieczność powrotu do pracy nie są w stanie zapewnić opieki swoim pociechom.
Pamiętajmy, że nadal trwa pandemia, a przedszkole ma działać w reżimie sanitarnym. W związku z tym przez ostatnie dni opracowywaliśmy stosowne procedury, przygotowywaliśmy placówki na przyjęcie dzieci w możliwie najbezpieczniejszych warunkach.
Konieczne jest zatem wprowadzenie nowych zasad, które będą obowiązywały aż do odwołania, do momentu przywrócenia normalnej pracy przedszkoli w Polsce.

Najważniejsze zasady:
1. Do przedszkola dziecko przyprowadza jedna osoba dorosła, najlepiej, gdy nie są to seniorzy – babcie i dziadkowie, gdyż są to osoby z grupy ryzyka.
2. Jeśli w strefie odprowadzania znajduje się dorosły z dzieckiem kolejne osoby czekają na zewnątrz w kolejce, zachowując 1,5 m odstępu od siebie. Prosimy uwzględnić to i szybciej przyjść do przedszkola, by w przypadku kolejki nie spóźnili się Państwo do pracy.
3. Przy pierwszym przyprowadzeniu dziecka konieczne jest dostarczenie oświadczeń i zgody, które wychowawcy mają Państwu przekazać do wypełnienia, będzie to też dostępne do wypełnienia w wejściu do przedszkola, wydłuży to jednak całą poranną procedurę. Rodzice, których sytuacja zawodowa zmieni się i będą chcieli w późniejszym terminie przyprowadzić dziecko do przedszkola muszą wcześniej zgłosić się w tej sprawie do Dyrektora.
4. Przyjmujemy dzieci w wyznaczonych strefach (zaraz przy wejściach do przedszkola), rodzice nie wchodzą nawet do szatni, to pracownicy pomagają dzieciom przebrać się i odprowadzają je do sali.
5. Przy wejściu dziecko będzie miało mierzoną temperaturę ciała (a zgodę na to muszą Państwo podpisać w składanych oświadczeniach). Dziecko z temperaturą 37 stopni C lub więcej nie będzie przyjmowane do przedszkola. Nie możemy przyjmować dziecka z objawami choroby – katar, kaszel, gorączka, biegunka, wymioty itd.
6. Jeśli podczas pobytu dziecka w przedszkolu wystąpi u niego gorączka lub inne niepokojące objawy to dziecko będzie odizolowane od grupy, a rodzic będzie wezwany do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola i skonsultowania się z lekarzem.
7. Przy wejściach do przedszkola wyznaczone są punkty dezynfekcji rąk – tylko dla dorosłych! Dzieci zaraz po wejściu do sali będą kierowane do mycia rąk wodą i mydłem.
8. Przy odbieraniu dziecka nie wchodzą Państwo poza wyznaczoną strefę, a w przypadku nieobecności w pobliżu pracownika mogą go Państwo przywołać dzwonkiem zamontowanym w strefach oczekiwania. Pracownik odbierze dziecko z grupy, zaprowadzi do szatni, a później gotowe do wyjścia przyprowadzi do Państwa do drzwi.
9. Obowiązuje zakaz przynoszenia wszelkich zabawek z domu.
10. W drodze do i z przedszkola Państwo zapewniają ochronę nosa i ust dla swojego dziecka. W przedszkolu, ani na przedszkolnym placu zabaw dzieci nie muszą chodzić w maseczkach.
11. Na plac zabaw grupy będą wychodziły w różnym czasie, sprzęty będą dezynfekowane po każdej grupie, a te, które nie są możliwe do dezynfekcji będą wyłączone z użytku i oznaczone.
12. Cała procedura dostępna jest do wglądu w przedszkolu w dostępnej dla Rodziców strefie.

Prosimy Państwa o cierpliwość i zrozumienie.
Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Przedszkola

Od poniedziałku wznawiamy pracę
Przewiń na górę